foto bij
       
Homepage
Bijenlint Zutphen
Bloemenkalender
Bijenhotels
Bij Vrienden
Bijvriendelijk
Doe mee!
Documentaire DVD
Actueel
ANBI


Contact?

info@zutphenbijenstad.nl
0575-54 62 62
06-342 92 520

 

 

 

 

Zutphen Bijenstad

 
De campagne Zutphen Bijenstad is in april 2009 van start gegaan.
Het heeft als doel:
- de bijen onder de aandacht brengen
- oplossingen aandragen voor de bijenproblematiek
- nationaal inspireren
 
Inmiddels is er alom aandacht voor juiste voeding (planten, struiken, bomen) voor bijen en ook de schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen op onze groenten en planten staan volop in de aandacht.
  
       

© Bart Mendelson

De foto van de bij die we op onze site en ons drukwerk gebruiken is een bij op phacelia in Zutphen.
Foto: Bart Mendelson 2012

 

Bijenlint wordt nationaal.

Het Zutphense initiatief het Bijenlint heeft weerklank gevonden bij de landelijke bijenstichting.
Mooi voor de bijen!

kijk op: www.bijenlint.nl